Verslag informatieavond dinsdag 29 januari 2019 in Tolbert

We doen als Energiecoöperatie Midwolde ons best om een tweede windmolen te realiseren. In de Linde (Tolbert) hebben we daarom een huis-aan-huis actie gehouden eind december. De avond in Tolbert was georganiseerd om uitleg te geven aan geïnteresseerden uit Tolbert.

Er kwamen 12 geïnteresseerden opdagen, deels uit Tolbert en deels uit Midwolde. Op zich geen grote opkomst, maar dat was niet onverwacht, omdat de Dorpsvereniging  van Tolbert de avond ervoor een voorlichtingsavond had georganiseerd over het oprichten van een eigen energiecoöperatie. We waren daarvan niet op de hoogte gesteld, maar het is super dat Tolbert dit initiatief genomen heeft. Het gaat per slot van rekening om de opwarming van de aarde af te remmen. Bovendien hebben beide coöperaties aangegeven samen te willen werken.

Het resultaat van de avond is dat we een eind verder gekomen met de voorinschrijving voor de tweede molen. Nog twee deelnemers met een  gemiddeld gebruik (3000kwh) en we kunnen de tweede molen bestellen.

Categorieën: Algemeen