Energiecoöperatie Midwolde betrokken bij de plannen gemeente Westerkwartier.

De gemeente Westerkwartier staat voor een immense opgave. Voor 2030 moet de helft van de gebruikte energie duurzaam opgewekt zijn. In 2050 zelfs alle energie. De gemeente stelt hiervoor een “Regionale Energie Strategie” op, maar niet voordat de inwoners hun ideeën hierover hebben kunnen geven. Alle burgers zijn gevraagd een enquête in te vullen en er zijn bijeenkomsten georganiseerd waarvoor zowel de dorpsverenigingen als de negen energiecoöperaties in de gemeente uitgenodigd zijn.

Op 3 oktober waren Martijn Wiersema (penningmeester) en Anne Vogt (voorzitter) in het gemeentehuis in Zuidhorn. We kregen uitleg over hoe groot de opgave voor onze gemeente is en besproken werd hoe wij als energiecoöperatie daarbij betrokken konden worden. Om in 2030 aan de opdracht te voldoen moet er in de gemeente een hoeveelheid duurzame energie opgewekt worden die te vergelijken is met de opbrengst van ruim 800 hectare zonnepanelen of 65 windmolens van 200 meter hoog. Hoe dan ook zal ons landschap ingrijpend veranderen de komende decennia.

Welke rol onze energiecoöperatie hierin zal spelen (meer dan de twee molens van nu) is nog niet duidelijk. Belangrijk vinden we als bestuur, dat grote energieparken niet alleen ten goede moeten komen van  grote (buitenlandse) investeerders, maar dat de lokale bevolking ook moet kunnen participeren. Juist voor dat doel is zowel het GReK als Energie VanOns opgericht. Als bestuur hebben we dan ook gevraagd  aan de gemeente deze organisaties te betrekken bij de plannen.

Op 28 november hebben we ons volgende overleg met de gemeente. De eerste plannen worden dan voorgelegd. Mochten er belangrijke beslissingen genomen moeten worden door en voor onze coöperatie, dan zullen we die eerst in een (extra) algemene ledenvergadering voorleggen aan de leden. Overigens is de jaarlijkse algemene vergadering is in maart 2020 gepland. Nader bericht daarover volgt nog.

Onze twee molens zijn alvast een mooie stap in de goede richting.

Categorieën: Algemeen