Voor wie
Iedereen – ook bedrijven, verenigingen, kerken en stichtingen – kunnen meedoen aan de postcoderoosregeling, mits er sprake is van een kleinverbruikersaansluiting. Voorwaarde is dat de aansluiting binnen het postcoderoosgebied van de coöperatie ligt; het gebied waar de windmolen staat.

De postcodegebieden zijn: 9355, 9356, 9801, 9805, 9811, 9812, 9822, 9827, 9828 en 9832.

De postcoderoosregeling
Om lokale duurzame energie te stimuleren is de postcoderoosregeling in het leven geroepen. De deelnemers leggen hierbij geld in bij de coöperatie, waarmee ze energiecertificaten van 250 kWh aanschaffen. Dit is een eenmalige inleg waarbij de deelnemer voor een periode van 15 jaar lid wordt van de coöperatie. Die termijn staat gelijk aan de looptijd van de postcoderoosregeling.

Bij voldoende deelname koopt de coöperatie de windmolen van dat geld bij EAZwind. Die zorgt voor de vergunning, de aansluiting, de plaatsing en het onderhoud van de molen.

De door de windmolen opgewekte stroom verkoopt de coöperatie aan Energie VanOns, een energiemaatschappij op coöperatieve basis (www.energievanons.org). Deze is speciaal opgericht om de projecten voor het opwekken van lokale duurzame energie te steunen. Met de opbrengst van de stroom kan de coöperatie de operationele kosten betalen.

De deelnemers betalen de door hen verbruikte stroom aan hun energieleverancier. Dat hoeft niet Energie VanOns te zijn.

Het financieel voordeel
Per certificaat kun je als deelnemer gedurende 15 jaar de betaalde energiebelasting via de energieleverancier terugvragen. Dat is het grootste deel van de elektriciteitsrekening. Met die teruggave verdien je de betaalde inleg gedurende 15 jaar terug. Met het tarief van 2018 is het rendement voor de deelnemers ongeveer 3% per jaar. Door verandering van energieprijzen en belastingen kan dat wat hoger of lager worden.

De teruggaaf van het belastingdeel moet goed geregeld zijn met de betreffende energieleverancier. Veel, maar niet alle energieleveranciers, zijn  bereid om hier aan mee te werken.

Energie Vanons
Voor elke deelnemer die overstapt naar Energie VanOns  ontvangt de energiecoöperatie €75,- euro per jaar. Dat investeren we weer in nieuwe duurzame projecten. De tarieven van Energie VanOns liggen niet hoger dan die van de grote commerciële energiemaatschappijen als Nuon, Eneco en Essent.

Een overstap van de deelnemer naar Energie VanOns is dus ook gunstig voor de Energiecoöperatie Midwolde en de ontwikkeling van nieuwe duurzame projecten. Maakt Energie VanOns winst, dan wordt die uitgekeerd aan de deelnemende energiecoöperaties en dus ook aan de Energiecoöperatie Midwolde. Maakt de Energiecoöperatie Midwolde winst, dan kan dat geld in overleg met alle deelnemers aan de deelnemers worden uitgekeerd.

Klik hier voor aanmelding bij Energie VanOns