Privacyverklaring in het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Energiecoöperatief Midwolde U.A., hierna “energiecoöperatief” kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van het energiecoöperatief, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan het energiecoöperatief verstrekt.

Het energiecoöperatief kan de volgende persoonsgegevens verwerken, indien beschikbaar en/of bekend:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer (vast en/of mobiel)
  • Uw e-mailadres
  • Overige gegevens die kenbaar maakt via een bericht verzonden via deze website.
Waarom het energiecoöperatief gegevens nodig heeft:

Het energiecoöperatief verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan het energiecoöperatief uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoelang worden uw gegevens bewaard?

Het energiecoöperatief bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen van uw gegevens met derden

Het energiecoöperatief verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van het energiecoöperatief worden geen algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@energiemidwolde.nl. Het energiecoöperatief zal zo snel mogelijk op uw verzoek reageren. Als u vermoedt dat uw persoonsgegevens zijn verwerkt op een manier die in strijd is met de privacywet, dan kunt u een privacyklacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging

Het energiecoöperatief neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van het energiecoöperatief maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met het energiecoöperatief op via het contactformulier.