Na een lange voorbereidingsperiode is het een feit. De eerste windmolen van de Energiecoöperatie Midwolde draait. Op 31 juli is de EAZwindmolen gehesen op het erf van de familie Dijkstra aan de Dijkstreek 3, net ten noorden van de Pasop.

Veel activiteiten zijn er aan vooraf gegaan, zoals de busreis naar EAZwind 10 maart.

De laatste activiteit was de voorlichtingsavond voor Midwolde bij Inkies op 11 juli j.l. Na een inleiding van Anne Vogt, besprak  Harm Jan Prins, medewerker van het GREK, de financiële kant voor de deelnemers. Deelname aan de coöperatie is nu een goede investering, maar politieke besluiten, zoals het verlagen van de belasting op elektriciteit kunnen het rendement beïnvloeden. Jaap Hoeksema legde uit hoe Energie VanOnsgeorganiseerd is. Energie Vanons is de coöperatieve energieleverancier, waarmee de Energiecoöperatie Midwolde in zee is gegaan. Zij nemen de door de windmolen opgewekte energie af. Doel van Energie VanOns  is het stimuleren van het lokaal opwekken van schone energie. Overigens kan iedereen Energie VanOns als energieleverancier nemen, hetgeen niet alleen duurzaam is, maar ook financieel gunstig voor de Energiecoöperatie Midwolde en dus weer voor het opwekken van schone energie. Er waren 19 personen aanwezig. Naast het organiseren van een voorlichtingsavond is een voorlichtingsfolder huis aan huis rondgebracht. Al met al heel wat info om te beslissen wel of niet mee te doen.

Plaatsing eerste windmolen

Er zijn 11 gezinnen die deelnemen aan de eerst molen. Met deze deelnemers (en organisatiegroepje DuurZSaam Actief)
hebben we het hijsen van de molen op 31 juli al even gevierd.

We gaan er vanuit dat er ook nog een tweede en derde molen komt. Deelname is mogelijk volgens de Postcoderoosregeling. Kortom, iedereen met een kleinverbruikersaansluiting uit de postcodegebieden 9355, 9356, 9801, 9805, 9811, 9812, 9822, 9827, 9828 en 9832 kan deelnemen.

Voor deelname aan de tweede en derde molen kan men zich opgeven via energiemidwolde@gmail.com, via het invullen van de folder of via 06-20809550 (Anne Vogt). Wie het eerst komt, het eerst maalt. Ook voor vragen kan men, via die routes, de Energiecoöperatie bereiken. Een website wordt nog aan gewerkt.

De Energiecoöperatie Midwolde is dus een coöperatie en is van de deelnemers. Er is een voorlopig bestuur gevormd met Anne Vogt (voorzitter), Percy Regensburg (secretaris) en Martijn Wiersema (penningmeester). Op de eerste algemene ledenvergadering zullen de leden een definitief bestuur kiezen. De Energiecoöperatie Midwolde staat organisatorisch los van de Dorpsvereniging Midwolde. Tijdens de voorbereidingsfase is er wel steun geweest van de Dorpsvereniging, met name voor de financiering van de

voorlichtingsbijeenkomsten. DuurZSaam Actief Midwolde heeft verder de voorbereiding gedaan.

Op 13 september zal de officiële opening/start van de molen plaatsvinden. Hierover volgt nog nader bericht.

Namens DuurZSaam Actief,

Anne Vogt

Categorieën: Algemeen