(Bron: www.Lokale Energie Voorwaarts.nl) Op 13 september heeft wethouder Karin Dekker van de gemeente Leek de eerste dorpsmolen van Energiecoöperatie Midwolde officieel geopend. Deze staat op het erf van de familie Dijkstra, aan de Dijkstreek 3, net ten noorden van de Pasop. 11 Gezinnen nemen deel aan deze molen. De plannen voor een tweede en derde molen zijn vergevorderd.

De energiecoöperatie wil een bijdrage leveren aan de bewustwording van het energieverbruik en het gebruik van duurzame energie stimuleren. Streven is dat zoveel mogelijk van de opbrengst in de omgeving landt. Daarom is ervoor gekozen de opgewekte stroom te verkopen aan Energie VanOns, de coöperatieve energieleverancier uit het Noorden.

StartsubsidieEnergiecoöperatie Midwolde heeft een startsubsidie van 6.450 euro ontvangen van de Provincie Groningen om de aanloopkosten van het project te financieren. Energiecollectieven in de provincie Groningen kunnen een startsubsidie van maximaal 10.000 euro aanvragen voor hun energieproject. Aanvragen kunnen worden ingediend bij het Servicepunt Lokale Energie Voorwaarts van de Natuur en Milieufederatie Groningen en Groninger Dorpen. Alle informatie over de opstartbijdrage vindt u hier.

Categorieën: Algemeen